Föreläsningar

Mina föreläsningar har fokus på att ge individen en känsla av att med enkla medel kunna göra stora förändringar. Effekten blir märkbar på arbetsplatsen, i familjelivet och kanske t o m på bankkontot.

Med rätt uppmärksamhet minskar riskerna för överbelastning på jobbet.
Känslan av en god fysisk styrka ökar även den mentala styrkan och leder till en ökad tålighet, trots ett ibland tufft klimat. Detta i sin tur bidrar till att hålla ohälsotalen nere vilket leder till minskade sjukskrivningar och en mer effektiv välmående personal.

Min strävan är att väcka en nyfikenhet kring egna resurser och tillgångar.
Varje människa har resurser, men inte alltid förmågan att koppla på dem. Precis som varje maskin kräver bra underlag, regelbundet underhåll, service och besiktning, gör vi människor det.
Detta innebär att vi måste tona in oss så bra det går för att minska riskerna för slitage.
Vi har inte heller någon som sköter servicen på oss och det löpande underhållet står vi själva för.
Manualen för hur detta ska gå till kan ibland behöva uppdateras, detta för att vara säker på att kroppen är rätt inställd för allt som krävs av den.

Kunskap i vad man kan göra för att kroppen ska hålla genom livet är första steget till att ta det löpande underhållet på allvar.
Det handlar om kost, sömn, aktivitet, motivation, vilja och att kunna se och förstå vilken makt vi själva besitter i kampen om en god hälsa.

Tillsammans lägger vi upp inriktningen på föreläsningen.
Utgångsläget är er verksamhet tillsammans med min kompetens.
Lämpliga områden att belysa kan vara stress, kost, sömn, träning och konsten att hitta balans, alltid med inslag av praktiska övningar att ta med sig hem.