Body Awareness/Basal Kroppskännedom (BK)

Vad är Body Awareness/Basal Kroppskännedom (BK)?

Body awareness är en fysioterapeutisk behandlingsmetod där man arbetar med både kroppsliga och mentala aspekter. Syftet med behandlingen är att upptäcka, förstå och stärka egna resurser. På så sätt skapas successivt egna möjligheter att påverka sin hälsa, öka sin kreativitet och göra egna val i livet.

 

Behandlingen

Behandlingen utförs genom enkla rörelseövningar. Rörelserna är anpassade efter våra anatomiska förutsättningar och rörelsemönster och syftar till att locka fram det mest optimala, grundläggande och funktionella sättet att använda kroppen.

Ett annat syfte med Body awareness är att stärka förmågan till mental närvaro – att vara ”här och nu”.

Body awereness kan genomföras som individuell behandling men passar också mycket bra att utföras i grupp. Vid gruppbehandling övar var och en utifrån egna förutsättningar samtidigt som man drar nytta av effekterna som uppstår vid gruppträning.

 

För vem passar metoden?

Behandlingsmetoden används idag inom ett flertal områden. Det finns numera flera doktorsavhandlingar och andra vetenskapliga studier som visar att metoden har god effekt vid exempelvis långvarig smärta, stressrelaterade besvär och olika psykiska symtom som ångest, oro och nedstämdhet.

Body awereness kan även användas i förebyggande syfte exempelvis som arbetsteknikträning eller som återhämtning vid stress. Övandet med Body awereness kan användas som förberedelse inför en aktivitet eller sport och även till att förbättra förmågan inom ett specifikt intresseområde.

Metoden passar således för ett stort antal människor med olika förutsättningar och behov, oavsett om målet är att återställa, bibehålla eller förbättra god hälsa. En viktig faktor för att uppnå effekt av behandlingen är den egna motivationen till att ta del av och genomföra själva övningsformen. Med Body awereness är det själva övandet som leder till fortsatt utveckling.

BK är en sjukgymnastisk behandlingsmetod där man arbetar med både kroppsliga och själsliga aspekter. Syftet med behandlingen är att upptäcka, förstå och stärka egna inneboende resurser. På så sätt skapas successivt egna möjligheter att påverka sin hälsa, öka sin kreativitet och göra egna val i livet.

Metoden, som inspirerats av fransmannen Jacques Dropsy, har utvecklats av svenska och norska sjukgymnaster och funnits i Sverige och Norge sedan 1980-talet. Idag finns BK även i Schweiz, Danmark och Finland samt på Island. Den internationella lärargruppen (ILBK) träffas regelbundet för att arbeta med utvecklings- och kvalitetsfrågor.